Home / Hiệp Thông / Video: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức 2015

Video: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức 2015

 

 

Video: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
 
 

Vào lúc 9g  Chúa nhật 31 – 05 – 2015, 88 em thiếu nhi thuộc phân đoàn Thiếu 3 đã lãnh nhận bí tich thêm sức. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc chủ sự.