Video: Hiến máu cứu người mừng lễ thánh Đa Minh 2017

 

Video: Hiến máu cứu người mừng lễ thánh Đa Minh 2017Qua buổi hiến máu nhân đạo này, hy vọng giáo xứ ta ngày càng thêm nhiều giáo dân có những nghĩa cử cao đẹp, biết cho đi những giọt máu quý giá vì mỗi giọt máu cho đi, sẽ có một cuộc đời ở lại, một ước mơ tương lai được viết tiếp.

Những giọt máu nóng này từ những trái tim chia sẻ và yêu thương đã mang lại những cuộc đời hạnh phúc. Cầu chúc mọi người luôn tìm được hạnh phúc và bình an của Chúa qua lời chuyển cầu của thánh phụ Đa Minh (trích Bản tin).

 

Video: Hiến máu cứu người mừng lễ thánh Đa Minh 2017