Videos: Giảng lễ Mùng Hai & Ba Tết (2014 & 2021)

 

Bài trích sách Huấn Ca (Hc 44,1.10-15)

 

Videos: Giảng lễ Mùng Hai & Ba Tết  (2014 & 2021)Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.

Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh,
công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.

Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con.

Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước ;
nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.

Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.

Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài
và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

https://youtu.be/imooV5c1bbc