Video: Giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Video giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa nhật 16.11.2014

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12,24-26)

Video: Giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”