Video: Hồng Ân Thánh Thần 2012


Giáo xứ Đaminh Ba Chuông 2012

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức


Video: Hồng Ân Thánh Thần


 Video: Hồng Ân Thánh Thần 2012Đức cha nói về ý nghĩa của ngày lễ Chúa thăng thiên. Cha mời gọi chúng ta cũng cùng lên trời với Đức Giêsu bằng cách tiếp nối sứ mạng của Ngài loan báo tin mừng của Chúa đến khắp mọi nơi trên trái đất. Cha cầu chúc cho các em sắp lãnh nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần sống tiếp nối gương của Chúa Giêsu, sống một cách trọn vẹn để từng bước được lên trời với Chúa Giêsu.

….

Từ đây, các em sẽ trở nên giống Chúa Kitô, được thông phần vào chức vụ ngôn sứ, vương đế và tư tế của Người. Ghi dấu thánh giá ý chỉ các em mang dấu Chúa Kitô, dẫu đau thương nhưng cũng là dấu chiến thắng, nên các em hoàn toàn phụ thuộc về Chúa Kitô, can đảm bước theo đường của Người, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn vì đạo, và luôn nhắc nhở các em rằng, nhờ dấu ấn ấy mà nhiều người được cứu rỗi, và qua dấu ấy, mọi người tìm được sự sống vinh quang. (trích Bản tin)