Trường ca Ave Maria (Hải Linh)

 
 
 
.
TRƯỜNG CA AVE MARIA

Thơ : Hàn Mạc Tử – Nhạc : Hải Linh – Chỉ huy : Nguyễn Bách
Hợp xướng Suối Việt ; Ca đoàn Giáo xứ Đaminh ;
Ca đoàn Cêcilia Thạch Đà và Ban nhạc Dân Tộc

Video : Minh Triệu

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">ikLA_AJDCWw</span> is invalid.