Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / Tĩnh Tâm : thánh Đaminh và việc loan báo Tin mừng

Tĩnh Tâm : thánh Đaminh và việc loan báo Tin mừng

Tĩnh Tâm mừng bổn mạng

 

Thánh Đaminh và việc loan báo Tin mừng

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng, trong ba ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, từ 01 đến 03/8/2013, cộng đoàn giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã sốt sáng tham dự ba ngày tĩnh tâm với chủ đề :

“Thánh Đaminh và việc loan báo Tin mừng”,

do cha Giuse Phạm Quốc Văn hướng dẫn.

Cha Giuse đã chia sẻ ba đề tài : Thánh Đaminh rao giảng Tin mừng

+ bằng việc dấn thân vào vấn đề của thời đại
+ bằng việc nêu cao vai trò của Lời Chúa
+ và bằng chứng tá đời sống.
 

Ngày 01: Bằng việc dấn thân vào vấn đề của thời đại

Ngày 02: Bằng việc nêu cao vai trò của Lời Chúa

Ngày 03: Bằng chứng tá đời sống.

.