Tìm hiểu : Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

 

 

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Tìm hiểu : Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpXin giới thiệu với cộng đoàn niềm vui khám phá số 4 của ducme.tv, giới thiệu về một bức ảnh rất quen thuộc với giáo hữu Việt Nam, đó là “Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”.

Đây là một bức ảnh thuộc dạng Icon, nghĩa là tranh biểu tượng.

Qua vài phút tìm hiểu ngắn ngủi, chúng ta sẽ biết nhiều chi tiết lý thú. Đức Mẹ và Chúa nhìn về hướng nào ? Tại sao ? Các tổng lãnh thiên thần Micae và Gabriel cầm trên tay vật dụng gì… ý nghĩa ra sao ? Tại sao dép Chúa Giêsu lại như muốn rơi khỏi chân ? Đâu là ý nghĩa các chữ Hy Lạp viết tắt trên bức tranh ?

Trong tranh Icon, mỗi chi tiết như nét vẽ, mầu sắc, ngôi sao… đều có lý do.

 

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">jdzSx42MILc</span> is invalid.