Thiếu Nhi : Sớ Táo Quân 2012

 

Sớ Táo Quân Thiếu Nhi

Nhâm Thìn 2012


Thiếu Nhi : Sớ Táo Quân 2012

 

Trong đêm Hội chợ Xuân – Văn Nghệ – Ẩm Thực vào tối thứ bảy 14.01.2012 với chủ đề : Xuân Tạ Ơn của Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ, dĩ nhiên không thể thiếu tiết mục Sớ Táo Quân.

Dĩ nhiên nội dung Táo quân báo cáo với Ngọc Hoàng vốn là sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nhi và của Giáo xứ Đaminh Ba Chuông trong năm qua.

Nói chung, tiết mục này được sự hưởng ứng của nhiều người, nhất và vì sự vui tươi, nhí nhảnh và duyên dáng của các diễn viên trẻ, nhân tài cho tương lai.

 

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">_LGij4hBG_c</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> is invalid.

 

 

.