Thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi lãnh tác vụ đọc sách & giúp lễ

 

Thánh lễ Trao tác vụ đọc sách giúp lễ 2015

Trong số 14 thầy nhận tác vụ năm nay, thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi đang sống và phục vụ tại tu viện – giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Xin chúc mừng thầy!

Thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi lãnh tác vụ đọc sách & giúp lễVào lúc 06g00 ngày 03.05.2015, Chúa Nhật thứ năm Mùa Phục Sinh, sau khi cử hành giờ kinh Ban Mai, cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình OP. chủ sự thánh lễ trao Thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ cho 14 Thầy tại nhà nguyện Tu viện Mân Côi.

Cùng đồng tế với cha Giám Tỉnh, có cha Quản Lý Tỉnh Dòng, cha Bề Trên Tu viện Mân Côi, các cha Giám Sư sinh viên Học Viện Đa Minh và Học Viện Alberto, cha Giám Đốc Trung Tâm Học Vấn Đa Minh, quý Cha Giáo, Quý Cha, cùng với sự hiện diện của Quý Thầy trong Tu viện Mân Côi và Quý Thầy thuộc Học Viện Alberto.

Sau khi cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, cha Giám Tỉnh chia sẻ với anh em về ý nghĩa và sứ vụ của việc lãnh Thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ. Thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ là một ơn gọi lãnh nhận từ Giáo hội, từ Cộng đoàn và nhằm mục đích phục vụ Giáo hội và phục vụ cộng đoàn một cách hữu hiệu hơn. Ơn gọi đó khởi đi từ chính sứ mạng mà Đức Kitô đã ủy thác cho Giáo hội. Qua bài Tin Mừng, cha Giám Tỉnh chia sẻ về việc đón nhận và trao ban trong ơn gọi Kitô hữu, đặc biệt trong Thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ. Chính Đức Giêsu đã đón nhận thánh ý Chúa Cha trong sự vâng phục và yêu mến; đồng thời, Ngài trung thành trao ban sứ điệp yêu thương đó cho con người. Như thế, các thầy sẽ lãnh nhận Thừa tác vụ hôm nay cũng được mời gọi tiếp tục thực thi sứ mạng trao ban và chia sẻ đó cho người khác. Và để có thể thực thi được Thừa tác vụ này một cách hiệu quả, cha Giám Tỉnh đặc biệt kêu mời các thầy ý thức hơn về việc sống Lời Chúa và sống mầu nhiệm Thánh Thể qua các việc cụ thể như chuyên chăm đọc và suy niệm Lời Chúa, sẵn sàng để cho Lời Chúa đánh động và thúc đẩy, siêng năng tham dự phụng vụ chung của Giáo Hội và cộng đoàn. Cha nhấn mạnh rằng dù học hành hay mục vụ, thi hành bất cứ công việc gì được giao phó, anh em phải lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam. Đó chính là cốt lõi trong đoàn sủng Đa Minh.

 

Thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi lãnh tác vụ đọc sách & giúp lễ

Sau lời nguyện kết lễ, cha Bề trên Tu viện Mân Côi Giuse Trần Quang Thiện OP., đại diện cộng đoàn cám ơn cha Giám Tỉnh. Cha cũng cầu chúc cách riêng cho 14 Thầy vừa lãnh nhận Thừa tác vụ hôm nay lưu tâm hơn đến cung cách phục vụ bàn thờ, cung kính với Mình Thánh Chúa và Lời Chúa, luôn trung tín, nhiệt thành và vui tươi với tác vụ đã được trao ban.

Đáp lời, cha Giám Tỉnh cũng cám ơn cha Bề Trên, các cha Giám Sư sinh viên Học Viện Đa Minh và Học Viện Alberto, cha Giám Đốc Trung Tâm Học Vấn Đa Minh, quý Cha Giáo và quý Cha đã thay mặt Tỉnh Dòng đào tạo, hướng dẫn các Thầy, để rồi giờ đây, Tỉnh Dòng có thêm 14 anh em tham gia vào “Sứ Vụ Lời” của Tỉnh Dòng và toàn Dòng. Cha cũng nhắc nhở 14 anh em cố gắng sống tốt lành hơn, thánh thiện hơn, để xứng đáng với Thừa tác vụ vừa lãnh nhận.

Thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi lãnh tác vụ đọc sách & giúp lễ

 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã kêu mời và thánh hóa nhân loại, ban xuống cho 14 anh em lãnh Thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ hôm nay muôn ơn lành hồn xác, sự bình an, khôn ngoan và thánh thiện để nơi các anh, hình ảnh người tu sĩ Giảng Thuyết thực sự trở nên hình ảnh của Đức Kitô sống động giữa lòng thế giới.  

Ban Thông Tin Học viện Đa Minh – Gò Vấp
(daminhvn.net)