Thánh Mẫu học 23: Đức Maria hồn xác lên trời: khóe nhìn Thánh kinh và lịch sử