Home / Hình Ảnh / Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết

Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết


Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông

Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết


Theo truyền thống Giáo Hội Việt Nam, các thánh lễ tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông ngày 24.01.2012, mùng hai Tết Nhâm Thìn, đều được cử hành để kính nhớ những bậc sinh thành dưỡng dục, còn sống hay đã qua đời.

Riêng thánh lễ đồng tế thứ hai được cử hành long trọng tại Từ đường Phục sinh của giáo xứ vào lúc 6 giờ sáng. Với sự hiện diện của đông đảo giáo dân.

Tất cả nói lên tấm lòng của mỗi người đối với ông bà tiên tổ.Xin gửi hai phiên bản với nhạc nền Cầu cho cha mẹ 2 và 1 của tác giả Phanxicô.


(Nhạc nền : Xin Chúa i a chúc lành cho đời cha mẹ của con…)

 


 


.