Thánh Giuse 27 : Giuse Người Phục Vụ

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 27 : Giuse Người Phục Vụ

“Hỡi đầy tớ khôn ngoan và trung tín”


Thánh Giuse 27 : Giuse Người Phục VụTrong cuộc đời, mỗi người thường ước mơ mình sẽ trở nên như thế này, như thế kia. Điều đó tốt, rất tốt. Nếu không còn những ước mơ, những khao khát, cuộc đời sẽ buồn tẻ biết bao, cuộc sống sẽ vô vị biết chừng nào. Thế nhưng, những ước mơ ấy cũng làm người ta quên đi một điều khác: Thánh ý của Thiên Chúa. Không thiếu những người chỉ nghĩ đến dự định của mình, mà không hề có một ý tưởng nào về chương trình của Thiên Chúa Toàn Năng.

Những ước mơ của họ quá lớn, quá lấn sâu để rồi làm người ta chẳng còn nghĩ tới bổn phận, sứ mệnh của người Kitô hữu là góp phần làm cho Thánh ý của Thiên Chúa được tỏ hiện, làm cho chương trình của Người được hoàn thành. Người ta quên rằng Thiên Chúa mới là người xếp đặt chương trình, còn con người là cộng tác thi hành. Ý nghĩa đời sống Kitô hữu cao quí là ở chỗ đó. Như vậy, con người không chỉ làm sao để thực hiện ước mơ của mình, nhưng còn tham gia vào một kế hoạch lớn, một chương trình vĩ đại. Thánh ý Thiên Chúa dần dần được tỏ bày và thể hiện qua cuộc sống của mỗi người.

Thánh Giuse đã trở nên tôi tớ Thiên Chúa, trở thành người phục vụ chương trình của Thiên Chúa nơi chính bản thân mình với tâm tình thờ phượng với thái độ ân cần.

Trước hết, thánh Giuse đã trở thành người tôi tớ khi chấp nhận làm bạn Đức Maria. Khi được sứ thần báo tin là Mẹ sẽ thụ thai Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa”. Mẹ đã chấp nhận từ bỏ dự định của mình, một chương trình rất đạo đức thánh thiện, để trở thành người đóng góp vào công cuộc nhập thể của Đức Giêsu Kitô. Mẹ đã đón nhận làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ của Đức Giêsu Kitô.

Khi chấp nhận làm bạn Đức Maria, thánh Giuse cũng muốn chia sẻ thân phận tôi tớ: làm cho Thánh ý được thực hiện. Nền tảng cho cuộc hôn nhân giữa Đức Maria và thánh Giuse không là gì khác hơn việc cùng mong muốn phục vụ Thiên Chúa, khiêm tốn thực thi thánh ý của Người. Chính thái độ này làm cho hai tâm hồn kết hợp với nhau một cách sâu xa, vượt trên mọi sự kết hợp. Bởi vậy, khi chấp nhận làm cha của Đức Giêsu, ít là theo pháp lý, thánh Giuse đã sẵn sàng từ bỏ quan niệm công chính theo lề luật để trở thành người công chính đúng nghĩa, đó là công chính trong lòng tin vào Thiên Chúa, chấp nhận thi hành thánh ý của Người. Sau khi được sứ thần mộng báo, Giuse đã vui vẻ đón Maria về làm bạn mình.

Thứ đến, chính trong tinh thần người tôi tớ, người phục vụ mà thánh Giuse đã âm thầm sống bên cạnh Đức Giêsu, lo lắng cho gia đình: từ cuộc kiểm tra của Hoàng Đế, việc Đức Giêsu giáng sinh tại hang bò lừa, việc đưa gia đình trốn sang Ai cập, đến việc sinh sống tại làng Nagiarét. Tất cả những biến cố ấy đều cho thấy Giuse là con người khiêm tốn phục vụ, không kêu ca, không phiền trách…

Đây là một điểm đáng lưu ý trong thái độ tôi tớ của thánh Giuse. Từ ngữ “tôi tớ” thường làm người ta liên tưởng đến một sự ép buộc, một sự sợ hãi nào đó. Thực ra, theo quan niệm Kinh Thánh, người phục vụ là người được Thiên Chúa tuyển chọn, được kêu gọi do lòng yêu thương và việc phục vụ không là gì khác hơn sự đáp ứng lại tình yêu lớn lao Thiên Chúa dành cho mình. Thiên Chúa yêu mến con người và Người kêu gọi họ để họ phục vụ Người. Càng phục vụ, càng sống thái độ tôi tớ, con người càng cảm nhận được tầm mức lớn lao của tình yêu, đồng thời cũng đáp ứng trọn vẹn cho tình yêu. Như vậy, phục vụ không phải là sợ hãi, nhưng là yêu mến; phục vụ không phải là ép buộc, nhưng là tình nguyện dâng hiến. Người tôi tớ phục vụ trong tình yêu mến, và chính thái độ đó làm cho công việc của họ có giá trị cao cả. Công việc dù tầm thường nhỏ bé, nhưng được thực hiện với lòng yêu mến thì có giá trị lớn hơn những công việc to tát nhưng được hoàn tất trong thái độ sợ hãi.

Như vậy, người phục vụ là người chấp nhận để mình trở thành bé nhỏ, để người được phục vụ lớn lên. Người phục vụ cảm thấy sung sướng khi mình bị chìm đi. Họ cảm thấy hạnh phúc khi quên mình, và người yêu được trọn vẹn ước mơ.

Thánh Giuse đã ý thức được điều đó. Bên cạnh Đức Giêsu và Mẹ Maria, Giuse sống âm thầm, khiêm tốn, mau mắn và vui vẻ. Chính vì thế Người thực là đầy tớ tốt lành và trung tín.

Suy niệm về thái độ tôi tớ của thánh Giuse, người Kitô hữu càng ý thức sâu xa hơn nữa về sứ mệnh của mình: làm cho Chúa lớn lên trong cuộc đời mình, khiêm tốn và mau mắn chu toàn thánh ý của Người, dù có những khó khăn, dù phải đau đớn vì phải từ bỏ những điều mình ưa thích.

Lời nguyện

Lạy thánh Giuse,
ngài thật là người đầy tớ khôn ngoan và trung tín,
đã suốt đời tận tụỵ chu toàn thánh ý của Thiên Chúa
mà không hề kêu ca phiền trách,

Xin giúp mỗi người chúng con
luôn biết khám phá ra ý định của Thiên Chúa,
trong mọi hoàn cảnh sống của mình,

Và xin giúp chúng con can đảm thực thi Thánh ý đó,
để chúng con cũng trở thành
những người đầy tớ khôn ngoan và trung tín,
luôn biết làm cho Chúa lớn lên
trong cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.