Thánh Giuse 23 : Người chiêm niệm trong thầm lặng

Bài 23 : Người chiêm niệm trong thầm lặng

“Hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy trong lòng” (Lc 2,51)

 

Thánh Giuse 23 : Người chiêm niệm trong thầm lặngĐức Maria, khi đứng trước một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của Người, Người suy nghĩ về sứ điệp (Lc 1,29; 2,33), luôn nghiền ngẫm các sự kiện đã thông dự, giữ các kỷ niệm và suy gẫm trong lòng (Lc 2,19; 51): “Riêng Mẹ, Người thì hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy trong lòng” (Lc 2,51).

Việc lắng nghe, đón nhận và thực hiện Lời Chúa là thái độ cần thiết của người tin vào Chúa. Và “Trong cuộc sống, một cuộc lữ hành trong Đức tin, Thánh Giuse cũng như Đức Maria, luôn tuyệt đối trung thành với tiếng gọi của Thiên Chúa. Cuộc đời của Đức Maria là sự thể hiện tột đỉnh của lời xin vâng của ngày Truyền Tin, còn Thánh Giuse, như chúng ta đã thấy, Người chẳng nói gì khi được “truyền tin”, nhưng chỉ “thực hiện như lời thiên thần Chúa dạy” (Mt 1,24) (Tông huấn “Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế” số 17 của Đức Gioan Phaolô II).

Như thế, hành trình của Thánh Giuse là một hành trình trong thầm lặng gẫm suy: một thái độ “thầm lặng” tích cực mà qua đó người ta có thể hiểu được thế nào là sự công chính của Người. Thinh lặng vốn nó cũng là một thứ ngôn ngữ tuyệt vời và có giá trị riêng của nó. Phải có một Đức tin sâu sa, một tinh thần phó thác tuyệt đối nơi kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, Thánh Giuse mới hội ra được, mới hiểu được “đường lối” của Chúa mà “đi theo” Dĩ nhiên đây không phải là một thái độ mù quáng, tiêu cực, thụ động trước một thực tại vượt khả năng của con người hữu hạn. Thái độ tích cực và sống động ấy của Thánh Giuse được Đức Gioan Phaolô II diễn tả như sau: “Các sách Tin Mừng chỉ nói tới những gì Thánh Giuse”làm”, nhưng cũng giúp chúng ta khám phá được trong những hành động luôn thấm nhuần sự im lặng của Người và có một bầu khí chiêm niệm sâu xa. Hằng ngày Thánh Giuse tiếp xúc với mầu nhiệm được giữ kín từ bao thế hệ, mầu nhiệm đã xuất hiện dưới mái nhà mình, dưới mái nhà của Thánh Giuse (Tông huấn Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế số 25 của Đức Gioan Phaolô II)

Có thể nói, từ “đời sống nội tâm sâu xa” (ghi nhớ những kỷ niệm ấy trong lòng), Chúng ta mới tìm được sự hợp lý và sức mạnh của việc mau mắn sẵn sàng tuân theo chương trình của Thiên Chúa. Với sức mạnh của đời sống nội tâm sâu xa, như kín nước từ nguồn mạch dạt dào phong phú, con người có thể vượt qua được những trở ngại, những đêm u tối của Đức tin để thi hành ý định của Thiên Chúa và để Thiên Chúa thực hiện ý định của Người nơi mình.

Hơn bao giờ hết, chúng ta noi gương Thánh Giuse, cố gắng sống đời nội tâm, một đời chiêm niệm sâu xa qua chính cuộc sống đôi khi rất thầm lặng của chúng ta để có thể nhạy bén với tác động tình yêu của Thiên Chúa (Đức Gioan Phaolô II, Đấng gìn giữ Chúa Cứu thế số 27) và nhất là để phục vụ và tham dự vào nhiệm vụ cứu độ bằng sự khiêm nhường và khôn ngoan như Thánh Giuse (Như trên số 1).

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con được nghiệm thấy
Chúa là hiện thân của lòng nhân hậu.
Hôm nay cũng như hôm qua,
tất cả mọi người đều hướng nhìn về Chúa,
lòng chứa chan hy vọng, thì hôm qua cũng như hôm nay,

Xin dủ thương mọi người anh em của Chúa:
xin đến gần, xin mở rộng tay
nâng đỡ ủi an mỗi người trong chúng con
trên bước đường dương gian này
để chúng con luôn nhận ra ý định của Thiên Chúa
can đảm thể hiện trong cuộc sống
như xưa Thánh Giuse đã làm như lời sứ thần Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.