Thánh Giuse 22 : Gia Đình Thánh Gia

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 22 : Gia Đình Thánh Gia

“Sau đó, Người theo Cha mẹ trở về Nagiarét
và hằng vâng phục các Ngài” (Lc 2,51).

 

Thánh Giuse 22 : Gia Đình Thánh GiaHôn nhân và gia đình là tế bào đầu tiên và đồng thời là nền tảng của xã hội cũng như của Giáo Hội. (MV số 47)

“Gia đình Kitô hữu lãnh trách nhiệm phải gìn giữ mạc khải và thông truyền tình yêu thương, là phản ảnh sống động và dự phần thực sự vào tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, vào tình yêu của Đức Kitô là Chúa đối với hiền thê của Người là Hội Thánh” (Tông Huấn về gia đình số 17 của Đức Gioan Phaolô II)

Nếu xét “gia đình là một cộng đoàn thân mật của sự sống và tình yêu thương” thì Thánh Gia Thất phải là một gia đình kiểu mẫu. Đức Giêsu “lớn lên thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,52), điều đó được thực hiện trong khung cho gia đình, dưới sự chăm sóc của thánh Giuse, người có trách vụ cao cả là dưỡng dục Chúa Giêsu theo trách nhiệm của một người cha, mà Đức Giêsu “hằng vâng phục Cha mẹ”(Lc 2,51), kính cẩn đền đáp những chăm sóc của Cha Mẹ. Như thế, Người muốn thánh hóa những bổn phận của đời sống gia đình cũng như của công việc lao đo65ng mà Người thực hiện cùng với Thánh Giuse” (Tông huấn “Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế” của Đức Gioan Phao lô II số 16)

Hơn bao giờ hết, xã hội cũng như tôn giáo luôn cần đến cái nôi của xã hội, của tôn giáo. Một tế bào lành mạnh, thánh thiện trong một xã hội lành mạnh và thánh thiện. Mà dưới quan điểm Kitô giáo, một gia đình thánh thiện là một gia đình sống đúng với ý định của Thiên Chúa, “kính sợ và ăn ở theo đường lối của Chúa” (Tv 127),”sống thân mật và yêu thương” (MV số 48). Mà ý định của Thiên Chúa lại không dễ hiểu đối với giới hạn của con người. Và như thế, một sự thuần phục của Đức tin vẫn luôn cần thiết. Bao lâu còn sống cuộc đời lữ hành trần gian, con người phải luôn tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa bằng việc lắng nghe, đó nhận và thực thi đường lối của Chúa. Chính khi cố gắng vươn tới việc thực thi thánh ý Chúa và ăn ở theo đường lối của Người, con người sẽ lập lại trật tự đã bị tội lỗi làm đảo lộn. Và như thế, con người sẽ biết vâng phục nhau để thực thi ý Chúa. Chính Chúa Kitô đã đến trần gian để thực thi Thánh ý Chúa Cha bằng chính cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của mình.

Cuộc sống gia đình trong xã hội hôm nay luôn đối diện với bao thách đố dường như không vượt qua nỗi: thách đố về sự hiệp thông bất khả phân ly, về việc truyền thông sự sống và về việc dưỡng dục con cái… Chính vì thế, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta hãy xin Chúa đoái thương ban cho được thấy những gương sáng lạn của Thánh Gia Thất mà bắt chước Thánh Gia Thất thực hiện các nhân đức thuộc đời sống gia đình và tình yêu thương để có thể được hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa (Lời nguyện Thánh lễ Thánh Gia Thất )

Chính Thánh Giuse, bằng cuộc đời âm thầm lặng lẽ với niềm tín thác tuyệt đối vào đường lối của Thiên Chúa, Ngài đã sống trọn vẹn chức vị làm cha nuôi Chúa Giêsu ngay trong khung cảnh sống của Người. Người đã ý thức luôn mãi là Người gìn giữ mầu nhiệm của Thiên Chúa và hằng gẫm suy những việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm nơi chính người con yêu qúi của Người. Một gia đình thánh thiện với những phần tử thánh, luôn thực thi Thánh ý Chúa.

Và như thế, xét cho cùng, một gia đình thánh thiện, một gia đình hạnh phúc đích thực là một gia đình luôn “có Chúa” (Tv 127) tức là một cộng đoàn của sự sống và tình yêu thương đang vươn lên và sẽ gặp được sự hoàn thành trong Nước Thiên Chúa, như một thực tại được sáng tạo và cứu chuộc. (Tông huấn về Gia đình số 17 của Đức Gioan Phaolô II).

Lời nguyện

Lạy Đức Kitô là con Thiên Chúa,
Ngài đã xuống trần gian
để biểu lộ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại,
và Ngài mong mỏi cho con người
được hạnh phúc hơn chính con người mong mỏi ước ao.

Xin giáng phúc cho công việc chúng con làm,
cho ngôi nhà chúng con ở,
cho những người thân trong gia đình,
cho mọi tín hữu trong Hội Thánh.
Xin cho mọi gia đình biết đùm bọc yêu thương nhau
và biết chu toàn phận vụ của mỗi phần tử trong gia đình
theo đúng như ý Chúa muốn,
để một khi sống trong sự kính sợ và luôn tin tưởng
vào sự hiện diện của Chúa trong gia đình, xã hội được yên vui,
người người được hạnh phúc như gia đình Thánh Gia xưa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.