Thần học Tâm linh 16: Kinh nghiệm tâm linh nguyên khởi thời Tân ước – nơi chính bản thân Đức Giêsu

 

https://www.youtube.com/watch?v=GF2fuWixXqU&feature=youtu.be