Thăm bệnh nhân và người già mùa xuân 2013

 

 

Giáo xứ Đaminh Ba chuông

Thăm Bệnh Nhân và Người Cao Niên

Mùa xuân Quý Tỵ 2013


Thăm bệnh nhân và người già mùa xuân 2013Mùa Xuân vẫn là cơ hội thuận tiện để gặp gỡ, thăm hỏi và chúc mừng, tiếp nối truyền thống những năm trước, cha Bề trên chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc đã dành thời gian để thăm viếng các bệnh nhân và quý cụ cao niên trong giáo xứ.

Cùng với các ban phục vụ giáo họ, chúa nhật 03.02.2013 cha thăm hai giáo họ Giuse và Martinô. Ngày thứ hai 04.02.2013, thăm hai giáo họ Gioan và Vinh Sơn.

Tất cả giáo xứ đã đi thăm tất cả 76 bệnh nhân và người già. Xin được gửi đến một số hình ảnh cuộc thăm viếng,                       Ông Bà Nguyễn Khánh, giáo họ Gioan
để cộng đoàn cùng hiệp thông. Clips
do thầy Nguyễn Phi Khanh thực hiện.

 

 

Thăm bệnh nhân và người già mùa xuân 2013

 Ông cố Lê Văn Phán, Giáo Họ Vinh Sơn

Thăm bệnh nhân và người già mùa xuân 2013

Ông Bà Vũ Đức Luật Giáo Họ Martinô

Thăm bệnh nhân và người già mùa xuân 2013

Cụ Lê Cơ, Giáo Họ Giuse