TH online 24: Mối tương quan giữa BTRT và BTTS

 

Thần học online:

Bí tích Thêm Sức

Bài 2: Mối tương quan giữa Bí tích Rửa Tội
và Bí tích Thêm Sức

 

 TH online 24: Mối tương quan giữa BTRT và BTTSNhư đã nói trong phần dẫn nhập, thời Giáo hội sơ khai, không dễ dàng phân biệt bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức như hai bí tích tách biệt. Trong giai đoạn này, Thêm Sức là một phần trong lễ nghi Thánh Tẩy. Với thời gian, hai bí tích này được cử hành tách biệt nhau, nhưng có mối tương quan rất đặc biệt.

Khi suy tư về mối tương quan giữa bí tích Thêm Sức và Thánh Tẩy, cha Ray-Mermet[1] cho ta những so sánh đối chiếu khá lý thú:

– Bí tích Thánh Tẩy cho ta trở thành kẻ sống, sự phục sinh của ta đã khởi sự; bí tích Thêm Sức biến ta thành kẻ loan truyền sự sống.

– Bí tích Thánh Tẩy biến ta thành con Thiên Chúa; bí tích Thêm Sức làm ta chiếu tỏa sự sống Thiên Chúa đang có nơi mình.

– Bí tích Thánh Tẩy cho ta được công chính hóa;[2] bí tích Thêm Sức biến ta thành “kẻ đuợc sai đi thâu nạp môn đệ.”[3]

– Bí tích Thánh Tẩy biến ta trở nên người môn đệ của Chúa Kitô, luôn biết lắng nghe và thực thi lời Người; bí tích Thêm Sức biến ta thành ngôn sứ nhiệt tâm rao truyền Chúa Kitô.

– Khi được Thánh Tẩy, Hội thánh đối với ta là một gia đình; khi được Thêm Sức, Hội thánh lại trở thành một trách vụ phải chu toàn, một cộng đồng phải được mở rộng và phong phú hóa.

– Qua bí tích Thánh Tẩy, ta mặc lấy Đức Kitô để Người sống trong ta; qua bí tích Thêm Sức, ta lãnh nhận khả năng làm cho Đức Kitô ảnh hưởng ngày càng nhiều trên người khác.

– Cuối cùng, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, ta là người tuyên xưng chân lý đức tin; khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, ta thành người thấm nhập đức tin đó.[4] (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 208-209)

 

 


[1] Xc. Théodule Rey-Mermet, Vivre la Foi dans les Sacrements. Ed. Droguet & Ardant. Parution 1983. Bản dịch Việt ngữ: Sống đức tin trong các bí tích, không rõ dịch giả, tr. 90-91.

[2] Xc. Rm 8,9.

[3] Lc 24,29.

[4] Xc. Ga 16,12; 14, 25.