Hành Trình hay là Biến Đổi

Con đường của các môn đệ đến với Ðức Giêsu được mở rộng thêm với lời mời gọi “Hãy đến mà xem” , kèm theo một tình thân mật mà không có gì có thể lật ngược lại. Con đường này diễn ra không phải bằng lời nói nhưng bằng cuộc tiếp xúc với thực tại, bằng việc đi sâu vào cuộc sống và chia sẻ cuộc sống đó. 

Liên Đới Với Tội Nhân

Đức Kitô trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đã quên đi thân phận Con Thiên Chúa của Ngài để bước xuống giòng sông Gio-đan, cũng chính là giòng sông cuộc đời để chia sẻ thân phận con người, để liên đới với nhân lọai nghèo khó và yếu đuối, liên đới với những tội nhân đang cần tình thương và ơn cứu độ. 

Tạo Vật Mới Trong Đức Kitô

 Công đồng Vaticano II viết : “Nhờ lãnh nhận bí tích thánh tẩy và thêm sức, mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ. Người giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo hội hiện diện và hoạt động nơi và trong những hoàn cảnh mà nếu không có họ, thì Giáo hội sẽ không trở thành muối của thế gian”