Slides: Tình yêu người mẹ

 

Tình yêu của Mẹ là vĩnh hằng, nó sẽ không bao giờ từ bỏ bạn, khi bạn mệt mỏi, nó như cái vai để bạn nương tựa, chỉ cần bạn suy nghĩ đến nó, nó sẽ như cánh cửa vì bạn mà luôn mở.

Nguồn: Internet