Slides: Thoát chết nhờ thói quen chào hỏi

 

Tất cả những yêu thương tưởng như vô hình và không để lại dấu vết ấy, thực ra đều là những mầm thiện lành bạn gieo vào thế giới xung quanh mình, và một ngày nào đó, nó sẽ hồi đáp bằng âm thanh của sự công bằng, những gì cho đi… chính là những điều bạn sẽ nhận lại.

Nguồn: Internet

Slides: Thoát chết nhờ thói quen chào hỏi