Slides: Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi

 

Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Thế nên, đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.

Nguồn: Internet