Slides : Lược sử Giáo hội Việt Nam

  

Slides : Lược sử Giáo hội Việt Nam

Xem slides xin click tại đây

 

Tĩnh tâm giới trẻ mùa chay 2010 tại Giáo xứ Đaminh hướng về năm thánh GHVN. Trong buổi tĩnh tâm “Về nguồn lịch sử Giáo hội Việt Nam” chiều thứ bảy 20.03, đã sử dụng đến PPS trên, hoặc xem youtube sau.


 

 

 

 Cũng xin gửi đến quý độc giả clip minh họa GHVN thời sơ khai, trích từ phim tư liệu Gp Đà Nẵng ngày mừng Đc Giuse đương nhiệm. Gồm : + Các thừa sai ban đầu + cha Đắc Lộ học tiếng Việt + Chứng nhân đức tin : thầy Anrê Phú Yên và Đức cha Couetnot Thể…