Nghi thức khai mạc tại Sở Kiện

 

Nghi thức
Khai mạc diễn nguyện tại Sở Kiện

Xin gửi đến độc giả một đoạn phim ngắn ghi nhận các hình ảnh ấn tượng trong Nghi thức khai mạc Năm Thánh được cử hành chiều 23.11.2009 tại Sở Kiện. Nghi thức được khởi sự bằng cuộc Kiệu ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 Nội dung gồm có :

– Lời nguyện với các thánh TĐVN : Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch HĐGM.
– Giới thiệu các thành phần tham dự : Đức TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt.

– Nghi thức đốt đuốc niềm tin : Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng
– Nghi lễ kính nhớ tiên tổ : Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh.
– Nghi thức sám hối : Đức cha Nguyễn Văn Linh, Giám mục Thanh Hóa đạo diễn.
– Lời khai mạc Năm Thánh của ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn, trưởng ban tổ chức.
– Tiếng trống khai hội

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">psb5kjF6_wI</span> is invalid.