Nghe giảng lễ thánh Martinô (2009 – 2020)

 

Tin mừng theo thánh Luca (Luca Lc 17,11-19)

Nghe giảng lễ thánh Martinô (2009 - 2020)Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !”

Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”

Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”

Năm 2020

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2019 (Đền Thánh Martinô – Hố Nai)

+ ĐC. Giuse Trần Văn Toản – Thân cận với Thế giới bằng tình thương

+ Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng – Thánh Martinô – Hiện thân của Đức Bác Ái

+ ĐC. Luis Nguyễn Anh Tuấn – Kinh nghiệm thương tích giúp thương cảm mọi người

+ ĐC. Antôn Vũ Huy Chương – Lòng bác ái trọng hơn lề luật

+ ĐC. Giuse Đinh Đức Đạo – Sức mạnh tình yêu từ Thiên Chúa

Năm 2018

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn nghe trên youtube

+ Lễ 5g45: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh nghe trên youtube

Năm 2017

+ Lễ 5g00: Đc Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Trở nên chứng nhân lòng thương xót với các gia đình trẻ

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

_ Lễ 7g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2016

+ Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

+ Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2015

+ Ngày 31.10: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín (bế mạc tuần cửu nhật)

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

+ Lễ 6g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

+ Lễ 19g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam – Cảm nhận tình thương và san sẻ tình thương cho mọi người

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Năm 2013 (Luca 19,1-10)

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Thánh Martinô – khuôn mẫu của lòng thương xót

* Tĩnh tâm 31.10.2013: Lm Giuse Trần Văn Việt

Năm 2012 (Lc 10, 29 – 37)

 Đức cha Phêrô Nguyễn Đình Tứ – Cùng Thánh Martinô sống và lan truyền Đức Tin.
  Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 Năm 2011

 Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

Lm Biển Đức Vương Thuật

 Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Năm 2010

 Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

Năm 2009

 Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

 Lm Giuse Phạm Quốc Văn