Nghe giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,11b-17)

Nghe giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C (2010 - 2022)Khi ấy, Đức Giêsu tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.”

Đức Giêsu bảo : “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.

Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 6g15: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 9g00: Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Lễ 17g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2016

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh (BM Thừa tác viên Thánh thể)

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 7g30: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2013

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 16 giờ : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2010

Lễ 5giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 9giờ (Rước lễ lần đầu): Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh quang Mạnh HùngNghe trên YouTube