Nghe giảng Lễ các Tổng lãnh Thiên thần 2009 – 2021

 

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 1,47-51)

 Nghe giảng Lễ các Tổng lãnh Thiên thần 2009 - 2021Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”

Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời : “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !”

Đức Giêsu đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

 

Năm 2021

Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2018

Lễ 5g45: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2017

+ Lễ 5g00: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng ThụyNghe trên YouTube

Năm 2016

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

+ Lễ 5g45: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

+ Lễ 17g30: Bổn mạng Lễ sinh: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015

+ Lễ 5g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

+ Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

+ Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2014:

+ Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

+ Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2013: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2011: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2009: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu