Nghe giảng Chúa Nhật II Phục Sinh C (2010 – 2019)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-31)
(Ba năm A, B, c đều đọc chung một bài tin mừng)

Nghe giảng Chúa Nhật II Phục Sinh C (2010 - 2019)

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giêsu bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2013

Lễ 17g30 chiều thứ Bảy : Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 05g00 : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 07g30 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g00 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu (giáo xứ Bình Xuyên)

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn