Nghe giảng Chúa nhật 13 năm C (2010 – 2022)

 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,51-62)

Nghe giảng Chúa nhật 13 năm C (2010 - 2022)Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem.

Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Đức Giêsu nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo : “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g00: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 5g00: Lm Giuse Vũ Hải Bằng

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 19g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy (rửa tội TT): Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 5goo: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013

Lễ 5giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 19 giờ : Lm Phanxi cô Đào Trung Hiệu


Năm 2010

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 5giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa


Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân HưngNghe trên YouTube

.