Ngày Bổn mạng Giáo xứ đầy ân phúc

 

 Giáo xứ thánh Đaminh -Ba Chuông

Clips : Ngày lễ Bổn mạng đầy ân phúc


Ngày Bổn mạng Giáo xứ đầy ân phúcSau nhiều ngày nhộn nhịp với nhiều sinh hoạt mừng lễ, gồm : thể thao, hoạt động xã hội, tĩnh tâm, hiến máu … Đỉnh cao chương trình mừng lễ thánh Đaminh bổn mạng giáo xứ, là thánh lễ do cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình chủ sự lúc 17g30 chiều thứ hai 08.08.2011.

Niềm vui được tiếp nối với buổi liên hoan giữa các đoàn thể, các ân nhân và khách mời, tại Trung tâm mục vụ Giáo xứ.

Xin gửi đến clips hình của ngày lễ.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">UrD0mzgRtPY</span></span> is invalid.