Ngày 31.12.2018: Hồng ân sự sống

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 1, 1-18.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành.

Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

HỒNG ÂN SỰ SỐNG

Sự sống là điều quý giá đối với con người. Chính Thiên Chúa ban cho con người hồng ân sự sống. Nhưng vì phạm tội, con người đã đánh mất sự sống phần linh hồn.

Chúa Giêsu đến cứu chuộc con người, ban cho cho con người được sống và sống dồi dào, bởi vì, sự sống vẫn có ở nơi Người. Ai đến với Người và tin vào Người, Người sẽ ban cho họ dư tràn sự sống.

Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, Đấng đến ban sự sống cho nhân loại, xin Chúa ban cho chúng ta biết chăm lo cho sự sống của mình, cả sự sống thể xác và linh hồn, đồng thời cũng biết tôn trọng sự sống của người khác. Chúng ta chung tay bảo vệ đời sống gia đình, để gia đình trở thành nơi sự sống trổ sinh và tăng triển.

Hôm nay cũng là ngày cuối năm dương lịch, chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành hồn xác Chúa đã ban cho gia đình, cho mỗi chúng ta trong suốt năm qua. Cùng với lời tạ ơn, chúng ta thành tâm xin lỗi Chúa vì lầm lỗi thiếu sót.

Xin Chúa thứ tha lầm lỗi và tiếp tục ban ân sủng, bình an, cùng đồng hành với gia đình ta trong năm mới đang tới này, để ta sống trọn niềm vui Tin mừng.