Ngày 31.03.2016: Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

THỨ NĂM. 31. 03. 2016.
TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,35-38

 

Ngày 31.03.2016: Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: « Bình an cho anh em » (Lc 24,36)

2. Suy niệm: Theo phong tục của người Do Thái, đây là lời chào và chúc nhau khi gặp gỡ nhau. Nhưng lời chúc bình an của Đức Giêsu ở đây không đơn thuần như thế, lời chào này dấu hiệu chiến thắng của Chúa Giêsu Phục Sinh, lời chào này còn đồng hóa sứ mạng Ngài với các tông đồ. Như Đức Kitô đã đem niềm vui và bình an cho các tông dồ thì các ông cũng phải đem niềm vui và bình an đến cho người khác như vậy. Thiết nghĩ mỗi người chúng ta để đem niềm vui đến cho người khác thì ta phải họp nhau để thờ phượng Chúa, và sống tình bác ái huynh đệ với nhau qua thánh lễ mỗi ngày.

3. Sống Lời Chúa :Hãy đem niềm vui đến cho người khác

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con biết ý thức về trách nhiệm của mình là đem bình an và niềm vui đến cho mọi người. Amen.