Ngày 29.8.2021: Thực thi bác ái giữa đời thường

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23

Khi ấy, những người Biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người Biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước.

Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người Biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

Ngày 29.8.2021: Thực thi bác ái giữa đời thường

THỰC THI BÁC ÁI GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Từ hành động của những người Pharisêu chất vấn về sự thanh sạch, Đức Giêsu đã cho họ thấy sự thanh sạch không hệ tại biểu hiện bên ngoài, nhưng phát xuất từ tấm lòng.

Vậy đâu là cách thức thờ phượng mà Thiên Chúa yêu thích? Xin thưa, thánh Giacôbê trong Bài đọc II đã chỉ cho chúng ta rồi: Đó không phải là khư khư giữ luật Chúa một cách máy móc và cứng nhắc, nhưng tiên vàn có ‘lòng đạo đức tinh tuyền’. Đó là thực thi đức bác ái giữa đời thường, cụ thể hơn cả là thăm viếng cô nhi quả phụ, tức là tỏ lòng bác ái đối với tha nhân, nhất là người bị bỏ rơi bên lề xã hội.