Ngày 29.06.2018: Nhân vô thập toàn

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 16,13-19

Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? ” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. […]

NHÂN VÔ THẬP TOÀN

Phêrô và Phaolô, hai con người, hai tính cách. Một kẻ chối thầy và một kẻ bách hại thầy. Xem ra, các vị chẳng có gì tốt đẹp. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại chọn gọi và biến các ngài trở nên nền móng vững chắc của Hội thánh. Thiên Chúa đã không tước đi những gì các ngài có nhưng dùng lại tất cả. Người biến đổi những điểm yếu trở thành yếu điểm nhằm phục vụ Tin mừng.

Lay Chúa, xin cho những người cha và người mẹ biết đón nhận nhau với tất cả khiếm khuyết của bạn đời và con cái. Xin cho họ biết cùng nhau biến đổi để xây dựng hạnh phúc gia đình và loan báo lòng thương xót của Chúa. Amen.