Ngày 27.11.2018: Tỉnh thức hướng về nhà Cha

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21, 5-11

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”.

Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng.

Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

TỈNH THỨC HƯỚNG VỀ NHÀ CHA

Trích đoạn Tin mừng ghi lại phần đầu bài giảng về sự sụp đổ của thành Giêrusalem, là dấu chỉ về ngày cánh chung.

Đền thờ nguy nga tráng lệ nhưng có ngày sụp đổ. Những gì lôi cuốn và hấp dẫn ta trong cuộc đời này rồi có lúc cũng tan biến.

Những sự đổ nát của bao công trình sau trận động đất hay những thiên tai hoành hành đang diễn ra là biến cố nói với chúng ta rằng mọi sự đời này rồi sẽ qua đi. Cuộc sống nơi dương gian hay những thành lũy ta xây dựng nơi trần thế có ngày thành tiêu sơ.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta đừng tuyệt đối những sự ở đời này, đừng làm nô lệ cho của cải, danh vọng, thú vui nhưng biết tỉnh thức, coi nó như là phương tiện để chuẩn bị cho hành trình sự sống mai sau.