Ngày 27.04.2017: THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH

THỨ NĂM: 27.04.2017

Ga 3,31-36

Ngày 27.04.2017:  THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH

1.Ghi nhớ:”Đấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất” (Ga 3,31).

2.Suy niệm: Có hai cách nhìn về Chúa Giêsu: hoặc nhìn từ dưới đất, hoặc nhìn từ trên cao. Tuỳ vào cách nhìn mà người ta sẽ chấp nhận hay khước từ lời chứng của Chúa Giêsu. Chân lý đức tin mà Hội Thánh Công giáo dạy ta tin, không do trí khôn con người suy tưởng, nhưng được chính Thiên Chúa dạy qua Chúa Giêsu, Đấng từ trời xuống. Chúa Giêsu giảng dạy không do một nguồn tài liệu nào, hay một sự giúp đỡ nào, nhưng tất cả là do chính Người biết và Người đã sống. Ai chấp nhận và tin vào Chúa Giêsu, sẽ được sống đời đời. Còn ai không tin, sẽ bị luân phạt.

3.Sống Lời Chúa: Vui mừng vì được làm con Chúa và cố gắng giống Chúa mỗi ngày một hơn.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa là Đấng ban sự sống, xin cho con luôn biết tin tưởng và làm chứng cho tình yêu Chúa. Amen.