Ngày 27.03.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

THỨ HAI TUẦN 4 MC

Ga 4,43-54 

LỚN LÊN TRONG NIỀM TIN VÀO LỜI CHÚA

 

Ngày 27.03.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Chúa Giê-su nói với viên sĩ quan: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói… Ông và cả nhà đều tin.” (Ga 4,50.53)

 Suy niệm: Tin vào Chúa có vẻ thật dễ dàng như “viên sĩ quan và cả nhà ông đều tin”. Thế nhưng, để được như thế, ông đã phải trải qua một hành trình đức tin đầy gian nan và thách đố. Ông đã đến với Chúa Giê-su như một giải pháp cầu may như Chúa đã khiển trách: “Nếu các ông không thấy các điềm thiêng dấu lạ, các ông đã không tin.” Niềm tin của ông được củng cố và lớn lên khi ông làm theo một lời nói có vẻ bâng quơ của Chúa: “Ông cứ về, con ông sống đó.” Và niềm tin tiếp tục được lan toả đến với mọi người trong nhà ông khi họ chứng kiến đứa con của họ được cứu sống cách lạ lùng.

Mời Bạn: Tin vào Chúa quả là khó, nhất là khi mọi phương thế nhân loại đã trở nên bế tắc. Thế nhưng khi chúng ta dám trao phó tất cả vận mạng của mình cho Chúa và thực thi Lời Ngài, thì quyền năng Chúa mới tỏ hiện và đức tin của chúng ta lớn lên nhờ chứng kiến những điềm thiêng dấu lạ Ngài làm.

Vì thế, mời bạn cứ đến với Chúa và cầu xin Ngài cho dù niềm tin của bạn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng nếu bạn trung thành lắng nghe và làm theo Lời Chúa, Ngài sẽ làm cho lòng tin của bạn lớn lên và toả lan niềm tin ấy đến với mọi người chung quanh.

Sống Lời Chúa: Xác tín vào Lời Chúa: “Phúc cho ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28) để luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được lòng tin như viên sĩ quan hôm nay là biết làm theo lời Chúa dạy bảo. Amen.