Ngày 26.06.2018: Đường hẹp dẫn tới Nước Trời

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 7, 6. 12-14.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

ĐƯỜNG HẸP DẪN TỚI NƯỚC TRỜI

Nhiều người thắc mắc: hôn nhân Công giáo sao mà khó khăn vậy? Vợ chồng sống như hỏa ngục sao không ly dị? Cảm thấy không hợp nữa thì chia tay để mỗi người đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Thật, với quan niệm thời nay, hôn nhân Kitô giáo đúng là con đường hẹp. Nhưng, ngẫm mà xem: khi xác định không thể thay đổi được khi đã kết hôn, đôi bạn sẽ cẩn thận trong suy nghĩ, chọn lựa một cách kỹ lưỡng và có trách nhiệm hơn với chọn lựa của mình. Thật nghịch lý khi người ta nhấn mạnh đến tính trách nhiệm, trách nhiệm cá nhân nhưng hôn nhân ly dị như trở bàn tay, vậy đâu là trách nhiệm trong chọn lựa này.

Bởi vậy, đôi bạn sống hôn nhân Kitô giáo luôn biết tạ ơn Chúa đã cho ta con đường hẹp để thấy mình làm mọi việc có suy nghĩ và có trách nhiệm, đồng thời, ta cũng rất trọng con người, trọng người bạn đời. Đó là con đường nên thánh của ta.