Ngày 26.05.2018: Gieo mầm đức tin

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 10, 13-16.

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

GIEO MẦM ĐỨC TIN

Trẻ thơ tham dự thánh lễ thường hay nghịch ngợm. Đôi khi, các em khiến cả cộng đoàn chia trí. Cũng bởi lẽ đó, có nhiều vị hữu trách đã cấm các em tới nhà thờ hoặc tham dự các giời kinh. Mấy ai nghĩ rằng, các em, dù nghịch ngợm lại là một bài học chân thực nhất về việc ta cầu nguyện và đến với Thiên Chúa.

Như trẻ thơ, ta hãy đến với Chúa cách chân thực bằng chính con người của ta. Thiên Chúa, Đức Giêsu yêu mến trẻ thơ. Bởi vậy, bậc làm cha mẹ chớ ngại ngần đưa con đi theo tham dự thánh lễ và các bí tích. Hãy đưa các em đi và dần dà hướng dẫn đời sống tâm linh cho các em. Hãy không ngừng gieo mầm đức tin và đời sống cộng đoàn cho các em.