Ngày 25.02.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

THỨ BẢY – 25.02.2017

Mc 10, 13 – 16

Ngày 25.02.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:“Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10,15).

2. Suy  niệm:  Ngược  lại  với  quan  niệm  khinh  trẻ  mà người lớn hay có, Chúa đã đề cao trẻ em như một kiểu mẫu trong việc đón nhận Nước Trời. Vậy thì đâu là cách trẻ em đón nhận? Đó chính là sự đơn sơ, trong sự đơn sơ ấy mà trẻ thơ đón nhận tất cả như một quyền lợi (vì chúng chưa làm được gì cả). Sự đơn sơ đó còn được ẩn chứa ý thức mình yếu kém và lệ thuộc. Vậy sống theo tinh thần trẻ thơ, Chúa muốn ta phải biết sẳn sàng đón nhận ân sủng và tình thương của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Yêu mến trẻ thơ và sống thơ trẻ.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin thương soi sáng cho các cha mẹ được biết nhận ra tình yêu thương của Chúa ấp ủ trong các gia đình, để nhờ đó mà dẫn đưa con cái họ đến với Chúa. Amen.