Ngày 23.11.2022: Lời căn dặn sau cùng

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 21, 12-19 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

“Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

Ngày 23.11.2022: Lời căn dặn sau cùng

LỜI CĂN DẶN SAU CÙNG

“Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất.” Bản văn Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh gần kề ngày Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó và phục sinh. Như thế, có thể xem đây là những lời căn dặn sau cùng của Thầy, lời chân thật và uy tín.

Đức Giêsu đã bị bắt bớ và giết chết vì Tin Mừng thì các môn đệ của Người cũng không tránh khỏi điều ấy. Tuy nhiên, dù cho những sự bắt bớ, ức hiếp thậm chí là cái chết đau thương, có tàn nhẫn đến cỡ nào qua muôn thế hệ thì cũng không nằm ngoài tầm nhìn của Thiên Chúa. Kẻ trung kiên sẽ được cứu độ, vì dù một sợi tóc trên đầu họ cũng chẳng hư mất trong ngày phục sinh vinh hiển trên Thiên Quốc.