Ngày 23.10.2016: Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT XXX TN: 23-10-2016

Chúa Nhật Truyền Giáo

Lc 18, 9 – 14

Ngày 23.10.2016: Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và  ai hạ  mình xuống sẽ được nâng lên”. (Lc 18, 14).

2. Suy niệm: Trước mặt Thiên Chúa tất cả mọi người đều là tội nhân. Đó đó, thái độ căn bản nhất của con người vẫn là sự khiêm tốn. Trong tin mừng chúng ta thấy Chúa luôn đề cao thái độ đúng đắn của người thu thuế và lên án thái độ tự cao của người biệt phá Chúa đề cao thái độ thành tâm của người thu thuế vì ông khiêm tốn và sám hối thật lòng, ông ý thức được rằng: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”. Ước gì chúng ta cũng ý thức như  thế  trong  cuộc  sống  đức  tin  của  mình  nhất  là trong mối tương quan với Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Tôi có gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa.

4. Cầu nguyên: Lạy Chúa, chúng con là kẻ tội lỗi, trên hết mọi sự xin cho chúng con luôn sám hối để nhận ra tình thương của Chúa . Amen.