Ngày 22.4.2021: No thỏa bánh thiêng liêng

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo Huấn của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

NO THỎA BÁNH THIÊNG LIÊNG

Tiếp nối những lời Giáo huấn trong Tin mừng hôm qua, hôm nay Đức Giêsu một lần nữa khẳng định: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống”. Con Thiên Chúa làm người đã trở nên bánh nuôi sống chúng ta, Người đến để cho ta được sống và sống dồi dào. Sự sống của chúng ta sẽ bấp bênh, thoi thóp nếu thiếu vắng Thiên Chúa, thiếu vắng lương thực bởi trời là bánh trường sinh. Mỗi chúng ta phải biết lo liệu sao cho mình được no thỏa bánh thiêng liêng ấy, để chúng ta có một đời sống tâm linh vững mạnh tràn đầy linh lực, hầu đủ sức vượt qua những thử thách trên hành trình lữ thứ trần gian này.