Ngày 22.11.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm C

THỨ BA: 22. 11. 2016

Lc 21, 5 – 11

Ngày 22.11.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Khi anh em nghe có chiến tranh, loan lạc, thì đừng sợ hã Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. (Lc 21,9)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu loan báo về ngày Chúa đến. Ngày ấy sẽ là ngày con người phải đối diện với những kinh khủng nhấ Sẽ có chiến tranh loạn lạc, dân này chống lại dân kia, nước này chống nước nọ, đói kém, ôn dịch khắp nơi. Thế giới vũ trụ sẽ bị đảo lộn tan tành  để  chuẩn  bị  bước qua một  thời  kỳ mới. Trước những sự việc đó, Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta “ đừng sợ hãi ” : Ngày Chúa tái lâm là điều tất yếu phải xảy ra. Chúng ta hãy bình tâm đón nhận ngày ấy. Hãy sống công chính ngay lành trước mặt Chúa, chắc chắn ngày Chúa đến không phải là ngày thịnh nộ nhưng là ngày vui mừng vì phần phúc Thiên đàng đã được dành cho từng người chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Hãy nhận ra Chúa đến trong từng ngày hơn là suy đoán những sự lạ kỳ trong ngày Chúa tái lâm.

4. Lời nguyện:Lạy Chúa, trong khi trông chờ ngày Chúa  tái  lâm,  xin  cho  chúng  con  biết  nhận  ra  và ngoan ngoãn thi hành điều Thiên Chúa muốn. Amen