Ngày 22.06.2018: Chọn sao cho trọn

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 6, 19-23.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

CHỌN SAO CHO TRỌN

Ý chí của ta như anh cảnh sát giao thông. Ý ở đâu khí ở đó. Vì thế, trong chữa bệnh cao huyết áp, người ta hít thở để dẫn khí xuống dưới. Có lẽ, chuyện này cũng áp dụng cho đời sống đức tin.

Nếu quá mải mê lo cuộc sống vật chất, người ta sẽ quên đi phần tâm linh hoặc sống sách hời hợt.

Nếu quá lo cho phần tâm linh mà không quan tâm đến thân xác thì khó có được tâm lý quân bình. Bởi vậy, vấn đề không phải là của cải hay đời sống tâm linh. Bên nào cũng đều cần nhưng nên biết đâu là vấn đề ưu tiên mà chọn lựa. Chớ để cái phù vân thay thế cho điều vĩnh cửu. Xin Chúa giúp cho các bậc cha mẹ biết giúp con cái sống quân bình.