Ngày 21.12.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

THỨ TƯ: 21. 12. 2016

Lc 1, 39 – 45

Ngày 21.12.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

1Ghi nhớ:Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

2.Suy  niệm:  Maria  lên  đường thăm  viếng bà Isave. Một  điều chắc chắn mà ai cũng có thể  nhận ra mục đích của chuyến đi này không phải nhằm xác minh lời của Thiên Thần, vì nếu như nghi ngờ thì Mẹ đã không nhận lời mời  gọi cộng tác của Thiên Chúa.  Qua đó, chúng  ta  thấy  được  một  đức  tính  cao  đẹp  nơi  Mẹ Maria  là  biết  quan  tâm  và  sẵn  sàng  giúp  đỡ  người khác. Nét đẹp này phải chăng là kết quả của một niềm tin sâu sắc, một lòng trông cậy phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chính cái nhìn đức tin giúp ta nhận ra sự hiện  diện  của Chúa nơi mọi  người  xung quanh,  nhờ đó, ta sẵn sàng quảng đại dấn thân vì hạnh phúc cho nhân loại.

3.Sng Lời Chúa: Tập biết quan tâm giúp đỡ người khác.

4.Cầu  nguyện:  Ly  Chúa,  xin  cho  con  cảm  nhận được cuộc sống vì con chỉ thực sự hạnh phúc khi con biết đặt niềm tin tưởng, phó thác vào Chúa. Amen.