Ngày 21.03.2016: Thứ Hai Tuần Thánh năm C

TUẦN THÁNH
THỨ HAI: 21. 03. 2016. 
Ga 12,1-11.

 

Ngày 21.03.2016: Thứ Hai Tuần Thánh năm C

1. Ghi nhớ: “Sao lại không bán dầu thơm đó mà lấy ba trâm đồng bạc mà cho người nghèo” (Ga 12,5).

2. Suy niệm: Những lời Giuđa nói ra không phải vì yêu thương người ngèo, nhưng vì y là một tên ăn cướp, Giuda là một người đạo đức giả, quá ham mê tiền của vật chất, đã phản bội Chúa, đi theo Chúa nhưng lại không thấm nhuần giáo huấn của Người không hiểu đường lối của Người nên hắn có những phản ứng rất người, theo tính thế tục, tiếc những của tặng cho Chúa tính toán hơn thiệt đó là tượng trưng cho những người con xem cũa cải hơn Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu cho tuần thánh Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta hãy từ bỏ mọi quyến luyến thế gian mà dâng cho Chúa với tất cả những gì mình có

3. Sống Lời Chúa : Quyết tâm theo Chúa.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con sự chống trả lối cuốn của cải thế gian , xác thịt và ma quỷ vì đó là những cám dỗ làm con xa Chúa .Amen