Ngày 21.02.2016: Chúa nhật II Mùa Chay năm C

CHÚA NHẬT – 21. 02.2008
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY
Lc 9, 28 – 36

Ngày 21.02.2016: Chúa nhật II Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ:“Đây là con Ta , Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người”. (Lc 9, 35)
  2. Suy niệm: Theo khuynh hướng tự nhiên của con người ai cũng thích sự sung sướng thích nhàn hạ cho bản thân. Là người Kitô hữu thì lại càng thích được ở trong vinh quang của Chúa. Nhưng khi các môn đệ của Chúa và cả chúng ta nữa khi nghe nói tới con đường Thập Giá thì cảm thấy khó chịu. Thậm chí ngay cả Phêrô còn ngăn cản Ngài. Nhưng Chúa Cha bảo “Hãy vâng nghe lời Ngài”. Nghĩa là phải chấp nhận đi theo Ngài trên con đường thập giá rồi mới được tới vinh quang. Trong đời sống đạo của chúng ta, một vài lúc sự vâng phục thánh ý Chúa xem ra là một thánh giá nặng nề, chúng ta hãy tin chắc rằng ngày kia sự vâng phục đó sẽ là một nguồn vui khôn tả.
  3. Sống Lời Chúa: Hăng say nghe lời Chúa và thi hành thánh ý Chúa.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính khi đang cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã được biến đoi. Xin cho con biết dùng lời cầu nguyện làm cho con được biến đổi mioỗi ngày nên tốt hơn. Amen