Ngày 20.12.2018: Sứ vụ Chúa trao

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38 .

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa.

Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

SỨ VỤ CHÚA TRAO

Đức Maria được Thiên Chúa trao cho một sứ vụ độc nhất vô nhị – sứ vụ làm Mẹ Đấng Cứu Thế và cộng tác với Người trong công trình cứu độ. Là nữ tỳ của Chúa, Mẹ đã đón nhận, gắn bó và ao ước cho công trình ấy được thể hiện. Mẹ đón nhận sứ vụ ấy không phải theo cách miễn cưỡng, mù quáng, nhưng với ý thức sáng suốt và tự do quyết định, tự do đáp lời “xin vâng”.

Là những người đi theo Chúa, chúng ta cũng được Chúa trao cho sứ vụ “cưu mang” và trao tặng Lời cho thế giới. Noi gương Đức Mẹ, chúng ta tự do đáp lại tiếng Chúa gọi, và siêng năng suy niệm Lời Chúa, nhờ đó Lời Chúa sẽ lớn lên trong tâm hồn chúng ta, và chúng ta có thể chia sẻ cho anh chị em.