Ngày 20.11.2016: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT XXXIV TN: 20. 11. 2016

Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Lc 23, 35 – 43

Ngày 20.11.2016: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm C

1. Ghi Nhớ:“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên Đàng” ( Lc 23,43).

2. Suy Niệm: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời là một việc rất cần thiết, bởi vì theo giáo lý Hội thánh Công giáo, các ngài  đang trong tình trạng thanh luyện chờ ngày về  hưởng nhan thánh Chúa. Thánh Lễ hôm nay mang nhiều ý nghĩa: thể hiện lòng bác ái, gia tăng lập công đền tội thay cho các linh hồn trong luyện tội; tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn: cầu nguyện và làm việc lành cho ông bà cha mẹ để xin ơn tha thứ cho các ngài“ Trong Thánh lễ nầy, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho người thân, mà còn cầu cho cả chúng ta nữa, biết luôn tin tưởng vào ơn tha thứ, khoan hồng của Chúa, đồng thời  có tinh thần sám hối như người trộm lành trong giờ phút cuối có lòng ăn năn.

3. Sng Lời Chúa: Tin tưởng vào mầu nhiệm sống lại và sự sống đời sau.

4. Cầu Nguyện: Ly Chúa, xin ban ơn tha thứ và sớm đưa các linh hồn đang trong luyện ngục về hưởng nhan Thánh Chúa, vì công nghiệp và lòng từ ái Ngà Amen.